Metro: Advertorial te veel advertentie?

Verdacht artikel: https://twitter.com/MivOs/status/741557863215206400/photo/1

‘Objectief’ medium: Metro

Naam Melder: Michael van Os @MivOs

Waarom ruikt het? Metro vervangt het woord ‘advertorial’ door ‘branded content’, maar consumenten kennen deze term niet.

CkqKtkTWsAA7S0O